Experimental study on the accuracy evaluation of robot-assisted osteotomy of genioplasty
HUI Wenyu, WU Jinyang, HUANG Jianhua, LUAN Nan, ZHANG Zhiyuan, ZHANG Shilei
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1347 -1352 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.023