Function of UCHL3 in maintaining the survival of FLT3-ITD positive acute myeloid leukemia cells
HU Jiacheng, ZHU Qian, WANG Jiaqi, WU Yingli, LEI Hu
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (10): 1383 -1393 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.10.003