Research progress in the relationship between mitochondrial dysfunction and osteoporosis
JIN Fangquan, FAN Chenghu, TANG Xiaodong, CHEN Yantong, QI Bingxian
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2023, (6): 761 -767 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2023.06.013