Construction of acellular cartilage matrix/silk fibroin scaffold and its cartilage tissue engineering study
WANG Qianyi, RAN Xinyue, ZHANG Peiling, CI Zheng, LEI Dong, ZHOU Guangdong
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2023, (7): 795 -803 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2023.07.001