CXCL9 expression in breast cancer and its correlation with the characteristics of tumor immunoinfiltration
DU Shaoqian, TAO Mengyu, CAO Yuan, WANG Hongxia, HU Xiaoqu, FAN Guangjian, ZANG Lijuan
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2023, (7): 860 -872 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2023.07.008