In vivo and in vitro activities of Leptospira interrogans |collagenase
XU Jing, CHEN Xiao-ying, GUO Xiao-kui, et al
. 2010, (9): 1090 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.09.018