Efficacy of hemicellulose dressing for wound healing of donor sites of burn or reconstruction
LIU Jian, ZHENG Jie-xin, SHI Yan, et al
. 2010, (12): 1535 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.12.021