Clinical value of echocardiography in diagnosis of pulmonary embolism
ZHANG Xin-yun, JI Xiao-wei, YAN Wei-li, et al
. 2010, (12): 1554 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.12.025