Vasodilation effect of propofol on isolated rat thoracic aorta rings
WEN Xiang-yu, CUI Yong-yao, JIANG Wei, et al
. 2011, (2): 165 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.02.010