Expression of pentraxin 3 protein in rabbit atherosclerosis plaques
LIU Hua, FANG Wei-yi, YUAN Fang, et al
. 2011, (3): 271 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.03.005