Evaluation of peritraumatic dissociative experiences and peritraumatic distress and their relationship
SU Shan-shan, WANG Zhen, JIA Xiu-zhen, et al
. 2011, (4): 434 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.04.011