Meta-analysis of correlation between tea consumption and risk of ovarian cancer
WU Shi-yu, LI Miao-zhu, LIU Yan, et al
. 2011, (6): 840 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.06.036