Research progress of pre-operative brain injury in children with congenital heart disease
TANG Jia-zhong, WANG Wei
. 2011, (9): 1332 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.09.028