Update on anti-vascular endothelial growth factor therapy for diabetic retinopathy
WANG Li-li, LIU Kun, XU Xun
. 2012, (2): 219 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.02.021