Aldosterone-induced apoptosis of MIN6 cells and its mechanism
PAN Yu, LIU Xiao-li, SHU Jin-lian, et al
. 2012, (3): 288 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.03.011