Bilobed latissimus dorsi flap for reconstruction of large deep tissue defects
WANG Chao-yang, ZHANG Yi-xin, WANG Dan-ru, et al
. 2012, (5): 633 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.05.022