Promoter methylation of human RUNT-related transcription factor 3 gene in pancreatic carcinoma and its clinical significance
LIN Zhi-chuan, CHEN Tan-gen, LI Jian-guo
. 2012, (8): 1034 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.08.016