Diagnosis and treatment for vascular anomalies in head and neck region
ZHANG Zhi-yuan, WANG Yan-an, ZHENG Jia-wei, et al
. 2012, (9): 1258 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.09.025