Improvement in procedures of varicocelectomy
HUANG Wen-qiang, FAN Yu-ping, TENG Xiao-ming, et al
. 2012, (12): 1656 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.12.028