Microanatomic study on supraorbital extradural approach to cavernous sinus under endoscope
YIN You-hui, WANG Hai-ping, YIN Shang-jiong, et al
. 2013, (1): 35 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.01.007