Influence of transfer medium EmbryoGlue on clinical outcome of embryo transfer
ZHANG Jian-rui, GUAN Yi-chun, ZHANG Lu-wen, et al
. 2013, (1): 71 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.01.014