Anti-skin aging effect of GX-50
HOU Xue-feng, SONG Xiao-fei, WANG Zhao-xia, et al
. 2013, (2): 145 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.02.004