Clinical evaluation of polyurethane foam dressing on wound healing of skin graft donor site
LI Xue-chuan, QIAO Liang, HUANG Xiao-qin, et al
. 2013, (5): 663 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.05.031