n⁃3多不饱和脂肪酸、汞与妊娠期糖尿病的关联
杨科峰, 贾洁, 丁天泽, 张硕, 李心怡, 祝捷, 刘玉红, 卢凌鹏, 吴慧
Association of n-3 polyunsaturated fatty acids and mercury during pregnancy with gestational diabetes mellitus
YANG Kefeng, JIA Jie, DING Tianze, ZHANG Shuo, LI Xinyi, ZHU Jie, LIU Yuhong, LU Lingpeng, WU Hui
上海交通大学学报(医学版) . 2022, (12): 1739 -1744 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.12.012