Vitamin E could reverse effects of bisphenol A on steroidogenesis in rat ovary granulosa cells
CHEN Wei-wei, SUN Wei-jie, WANG Lei, JIAO Xian-ting, YU Xiao-dan
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (6): 732 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.06.004