Expressions of HPV16/18 E6 protein and its clinical, predictive value of cervical intraepithelial neoplasia
GAO Hua1,WANG Yun-fei2,WANG Wen-jing1,ZHANG Mei-ying1,LI Qing1,LIU Yi-xuan1,DI Wen1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (3): 294 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.03.010