Exposure status of multiple environmental pollutants during pregnancy: based on biomonitoring data Laizhou Wan Birth Cohort in Shandong
QIN Kai-li1*, LIU An-ming2*, YUAN Chong-gang3, SHI Rong1, YAO Qian1, CAI Chen4, ZHOU Yi-jun1, TIAN Ying1, 5, ZHANG Yan1, GAO Yu1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (4): 421 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.04.017