Value of prostate anterior horn biopsy in the diagnosis of prostate cancer
XIE Shao-wei,DONG Bai-jun,XIA Jian-guo,WANG Yan-qing,LI Hong-li,ZHANG Shi-jun,YANG Wen-qi,LI Feng-hua
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (5): 518 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.05.014