Klinefelter syndrome combined with diabetes mellitus: a case report and literature review
Song-tao ZHANG, Yuan-yuan XIAO, Hui GUO, Qing-ge GAO, Li WEI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (1): 126 -128 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.01.024