Short- and long-term effects of frozen-thawed embryo transfer on offspring
Ning-xin QIN, Wen-long ZHAO, Zhi-yang ZHOU, Wei-hui SHI, Yan-ting WU, He-feng HUANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (5): 653 -658 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.05.016