Advances in diagnostic methods of clinical staging for gastric cancer
Jiang-lei MA, Xiao-yao LI, Shi-fu ZHAO, De-jun YANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (6): 821 -825 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.06.020