Relationship between CTRP2 and coronary collateral circulation
Jing TANG, Chen-xi YU, Zhong-li CHEN, An-di ZHANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (7): 915 -919 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.07.011