Role of Tmprss6 gene in radiation-induced intestinal injury of mice
Jiu-ang MAO, Zhen WENG, Xiao-yin NIU, Yang HE, Zhen-xin WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (9): 1175 -1182 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.09.007