Analysis of risk factors of hysterectomy caused by intractable postpartum hemorrhage
HU Jianing, ZHANG Jinwen, LIU Xiaorui, CHEN Cailian, LIN Yi
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (4): 409 -414 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.04.002