Renewal of esophageal and gastric macrophages by circulating monocytes
ZHU Yiwen, YU Qing, WU Xinrui, LU Jie, CHEN Zihao, GINHOUX Florent, SU Bing, LIU Zhaoyuan
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1208 -1215 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.007