Role of propacetamol in multimodal analgesia after lumbar spine surgery
CHEN Zhi-feng, JIANG Hong, LI Yuan-yuan
. 2011, (8): 1205 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.08.035