One case report of pulmonary embolism after arthroscopic meniscus angioplasty
ZHOU Xiao-kai, YI Cheng-qing, MA Chun-hui, et al
. 2012, (12): 1561 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.12.009