EGR1基因与中国汉族人群阿尔茨海默病发病风险的关联研究
方新宇 1,卢卫红 1,王慧珍 2,倪建良 3,张江涛 3,蔡军 1,李涛 4,张登峰 2,张晨 1
Association analysis ofEGR1gene and Alzheimers disease in Han Chinese people
FANG Xin-yu1, LU Wei-hong1, WANG Hui-zhen2, NI Jian-liang3, ZHANG Jiang-tao3, CAI Jun1, LI Tao4, ZHANG Deng-feng2, ZHANG Chen1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (2): 153 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.02.009