Neuregulin1/erbB与神经病理性疼痛
曾路路, 汪 静, 张 昕, 等
Neuregulin1/erbB and neuropathic pain
ZENG Lu-lu, WANG Jing, ZHANG Xin, et al
. 2012, (8): 1097 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.08.029